En raison du COVID 19, les délais de préparation et d'expédition de vos commandes sont exceptionnellement allongés de quelques jours.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Land van levering : Frankrijk

Haar Detox - undefined

129.00 €


Select the desired quantity

0

We worden constant blootgesteld aan zware metalen: cadmium, lood en kwik zijn luchtvervuilers die in hoofdzaak enkel worden uitgestoten als gevolg van menselijke activiteit. Zelfs een kleine luchtvervuiling draagt reeds bij aan de opstapeling van zware metalen in de grond en kan zodoende de volledige voedingsketen, zowel aards als maritiem, verontreinigen! Analyseer uw blootstelling aan lood, cadmium of kwik in een haarlok met de kit 'Inside Hair zware metalen'.

Vervaardigd Drapeau français in Frankrijk

Ingrediënten :


Energy Diet saveur chocolat

Haar Detox - undefined

179.00 €

Selecteer het product dat het beste bij uw behoeften past.

Energy Diet saveur chocolat

Haar Detox - undefined

129.00 €

Selecteer het product dat het beste bij uw behoeften past.

Energy Diet saveur chocolat

Haar Detox - undefined

289.00 €

Selecteer het product dat het beste bij uw behoeften past.

Mijn Lichte maaltijden (0 / 0)
Zie mijn mandje
Mijn Volledige maaltijden (0 / 0)
Zie mijn mandje
Logo Beautysané vert
Mijn Lichte maaltijden (0 / 0)
Zie mijn mandje
Mijn Volledige maaltijden (0 / 0)
Zie mijn mandje